• ANTOINE skalbiklis „Pour Elle“ (750 ml)

Prekės kodas: MAD209

Turimas kiekis: Prekė sandėlyje

Gamintojas: Antoine

„Pour Elle“ kvapas kurtas galvojant apie moteris. Tai kontrasto pilna kvapų kompozicija, kurioje klasikines ANTOINE medienos natas papildo galingas gėlių aromatas, susimaišęs su rožės subtilumu ir vilkdalgio elegancija.

Išskirtinumas, susipynęs su švara ir prabangiais kvepalais. Tai unikalūs, Prancūzijoje gaminami skalbikliai, jiems naudojamas žaliavas rasite ir aukščiausio lygio parfumerijoje. Linijos kūrėjų tikslas – kad kūnas ir drabužiai kvepėtų vienodai.

  • Trigubos koncentracijos skalbiklis ir specialiai ANTOINE sukurta formulė
  • 1 kamštelio (20 ml) pakanka išskalbti 10 marškinėlių arba 3 kg drabužių
  • 750 ml skalbiklio užteks maždaug trisdešimčiai skalbimų
  • Skalbiklio kokybė garantuoja ilgalaikį kvapo išsilaikymą ant sausų skalbinių 

Jeigu norite išvengti nepageidaujamo dviejų skirtingų kvapų susimaišymo, rekomenduojame naudoti vienodai kvepiančias priemones (skalbiklis + minkštiklis).

€21.99
Pavojingumo frazės H315 Dirgina odą., H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją., H318 Smarkiai pažeidžia akis., H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Atsargumo frazė dėl prevencijos P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę., P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje., P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę., P302+P352 Patekus ant odos, gausiai nuplaukite vandeniu, P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis., P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją
Prekės ženklas Antoine
Rašyk
Skambink